Zajęcia dodatkowe 2021/2022

UWAGA!!!

W oparciu o  aktualizowane informacje znajdujące się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zajęcia dodatkowe”, rodzice mogą zapisywać swoje dzieci na koła zainteresowań, warsztaty, kluby itp. Zapisu dokonuje się poprzez przesłanie informacji do nauczyciela prowadzącego   dane zajęcia przez Dziennik Librus do czwartku 9 września 2021.
W piątek 10 września zostaną ustalone listy uczniów na zajęcia dodatkowe i Rodzice otrzymają  informację o zakwalifikowaniu  lub nie dziecka na koło/zajęcia.
Zajęcia dodatkowe ruszają od poniedziałku 13 września zgodnie z harmonogramem.

ZAPRASZAMY!