SPORT W SZKOLE

W naszej szkole wiemy jak ważna jest aktywność fizyczna dzieci i młodzieży oraz jak duże ma ona znaczenie dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

Dlatego od początku działalności szkoły utworzyliśmy klasy sportowe i stawiamy na wychowanie oraz edukację poprzez sport, a co za tym idzie proponujemy naszym uczennicom i uczniom aktywny udział w bogatej ofercie różnych form aktywności ruchowej.