Chór – grupa młodsza

Piątek: 13:55 – 14:40

Nauczyciel:

Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Sale: Pokój nauczycielski, 

Rozwijanie muzykalności, uwrażliwienie na muzykę, nauka prawidłowej emisji głosu, prawidłowej intonacji dźwiękowej, pracy oddechem oraz prawidłowej dycji przez śpiew zespołowy jednogłosowy z elementami wielogłosu. Nauka pracy grupowej, bez rywalizacji, w dążeniu do wspólnego celu. 

Przez śpiew zespołowy można poznać wiele piosenek i utworów, nauczyć się pięknego śpiewu, połączonego z prawidłową emisją głosu i odpowiednią pracą oddechu. Śpiewając można poprawić swoją wymowę, muzykalość, artystyczną wrażliwość, a przede wszystkim – można doskonale się bawić. Uczniowie w czasie zajęć ćwiczą różne utwory muzyczne, przygotowują się do występów i koncertów, podczas których będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy rodzicom, przyjaciołom i jak najszerszej publiczności.Zajęcia młodszej grupy chóru, w zakresie sposobu pracy i repertuaru, są dostosowane do wieku dzieci.