HARMONOGRAM REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  1. Ogłoszenie harmonogramu rekrutacji przez Dyrektora szkoły na oficjalnejstronie internetowej szkoły – 25.01.2023 r.
  2. Składanie podań o przyjęcie do szkoły: 15 lutego – 31 marca 2023 r. –formularze podań do pobrania na stronie szkoły od 15 lutego 2023 r. Możliwość wypełnienia formularza on-line (w przypadku wypełnienia formularzaon-line rodzice zobowiązani są podpisać wydrukowaną wersję w sekretariacie szkoły do 31 marca 2023 do godz. 15:00).
  3. Dzieńotwartyszkoły:23lutegogodz.17:00
  4. Testysprawnościowedlakandydatówdooddziałusportowego–1 kwietnia 2023 r. godz. 9:00 – 10:00.
  5. OgłoszenielistyuczniówzakwalifikowanychdoprzyjęciadoklasyI–18 kwietnia 2023 r.
  6. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do SSP im. Lady SueRyder w Niepołomicach – 25 kwietnia 2023 r.
  7. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I, w tym uczniów oddziałusportowego – 28 kwietnia 2023 r.
  8. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w trakcie roku szkolnego, przez całyrok szkolny, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i jest możliwa w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami dla uczniów.

* W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest przyjęcie trzech oddziałów do klasy I (w tym jeden sportowy). Planowane jest przyjęcie do szkoły 75 uczniów.